За поръчка на продукти или услуги от нас трябва да бъде най-малко 18-годишна възраст.
Dianabol-shop.net не носи отговорност за потвърждаване на вноса изисквания и регламенти на покупката и на купувача страната на произход. Всички продукти са изпратени
  • пълен риск на купувача.
  • в съгласие на Холдинг dianabol-shop.net запазени към правни действия, които може да бъде предявен срещу купувача, ако не в съответствие с регламентите и внос законите на страната по местоназначение.

 

Поръчката ще бъде изпратена в рамките на 24 часа след успешно плащане

 

Вие ще станете собственик на roids, сте поръчали след като те са били доставени на обявен за доставка адрес. След като са били доставени roids вече няма да имаме никаква отговорност за загуба или повреда на roids.

 

Ако неправилно корабоплаването информацията е предоставена от купувача, поръчката може да бъде и/misdelivered или връща на подателя. Dianabol-shop.net не носи отговорност за ред загуби, причинени от този забавяния или за загубите, които възникват. Основната причина е, че превозите са unreturnable поради дискретна доставка.

 

Цените са подложени на промяна съгласно международните валутни курсове и промени в цените на разходите без допълнително уведомяване.